WHOA

biedt perspectief voor ondernemers in geldnood

Wegwijs bij de WHOA

Bent u ondernemer met een gezond verdienmodel, maar lijdt uw liquiditeitspositie onder een dip in de omzet? De onderliggende operationele cashflow is positief, maar de totale cashflow staat onder druk doordat de schuldenlast te hoog is opgelopen? In dat geval voorziet de WHOA, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, in de mogelijkheid buiten een faillissement om een onderhands crediteurenakkoord aan te bieden aan uw schuldeisers. Dit kunt u zelf aanvragen en in tegenstelling tot een faillissement blijft u aan de bal zonder overgeleverd te zijn aan krachten vanbuiten. De wet gaat in per 1 januari 2021, maar het is verstandig nu alvast voorbereidingen te treffen.

Weer ondernemen!

Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd, kunt u weer met succes en plezier ondernemen, zonder slapeloze nachten over uw schuldenlast. Uw schuldeisers zullen er ook blij mee zijn, want zij hebben er niets aan als u in een faillissement terechtkomt. Dankzij de WHOA kunnen ze namelijk een hogere uitkering tegemoetzien dan bij een faillissement. Voorwaarde is wel dat u voldoende liquiditeit heeft om de periode tot dit akkoord te overbruggen en bovendien dat er voldoende liquiditeit is om zo’n akkoord aan te bieden.

Jeffrey Janssen

Jeffrey Janssen

Oprichter en partner

Binnen vijf dagen duidelijkheid

Natuurlijk kunt u voor het gehele proces van een WHOA-aanvraag op CFO netwerk rekenen. Wij starten met een intake, desgewenst direct gevolgd door een haalbaarheidsonderzoek gericht op uw toekomstige verdiencapaciteit. Binnen vijf werkdagen weet u of een akkoord kans van slagen heeft! Is dat het geval, dan zullen wij afhankelijk van de situatie het akkoord samen met u voorbereiden of de rechtbank vragen uw lopende schulden tijdelijk te bevriezen om te voorkomen dat een van de schuldeisers gaat dreigen met een faillissementsaanvraag. Weet wel dat uw schuldeisers ook een beroep kunnen doen op de WHOA, waarna de rechtbank een herstructureringsdeskundige zal aanstellen. Vanaf dat moment bent u de grip op het proces kwijt, dus wacht niet te lang!

Indien er onvoldoende liquiditeit is voor een akkoord, regelen wij in overleg met u passende financiering. We delen alle schuldeisers in categorieën in, werken een voorstel uit en presenteren dit aan hen, waarna zij moeten stemmen of ze akkoord gaan met het aanbod. Hierbij geldt dat als één categorie schuldeisers positief reageert, de andere categorieën vanzelf moeten meegaan. Dit is een belangrijke stap voorwaarts uit de impasse.

Zodra het akkoord tot stand is gekomen, zorgen wij ervoor dat u weer met succes en plezier kunt ondernemen. In het onverhoopte geval dat er geen akkoord komt, kunt u niet zomaar opnieuw in onderhandeling gaan maar moet u 24 maanden wachten. U begrijpt dat een goede voorbereiding van de WHOA-aanvraag daarom van evident belang is.