Voorkom liquiditeitsproblemen

door nu al te handelen

Ondanks de coronacrisis kende 2020 het laagste aantal faillissementen in twintig jaar. Prachtig, maar schijn bedriegt. Ooit moeten de rekeningen betaald worden; is je cashpositie dan sterk genoeg? Mijn advies: bereid je nu voor en wacht niet tot het te laat is.

Het gaat boven verwachting goed met de economie als je bedenkt dat we de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog meemaken. De keerzijde: veel bedrijven worden overeind gehouden door de ongekend omvangrijke noodsteun van de overheid. En dankzij de lage rente en het feit dat de Europese Centrale Bank de sluizen heeft opengezet kan het bij de banken niet op, met verregaande uitstelmogelijkheden op leningen die maken dat bedrijven het geld soms tegen de plinten op zien klotsen. De vraag is hoelang dat nog goed gaat.

Door die florissante cijfers in crisistijd heeft het gros van de ondernemers niet door hoe de vlag er werkelijk bij hangt. Ze volgen de normale wetmatigheden, terwijl de situatie uniek is. Wat er nu gebeurt is zó bijzonder dat ze op het verkeerde been worden gezet. Dat is beslist geen naïviteit, het is gewoon zo dat oude wijsheden niet meer gelden. Want dit zit eraan te komen: enerzijds maakt de Belastingdienst vroeg of laat een eind aan het betalingsuitstel, anderzijds willen de banken op zekere dag ook iets terugzien van hun uitstaande geld.

Harmonicabeweging aan faillissementen

Ik verwacht dat tegen het eind van dit jaar een harmonicabeweging aan faillissementen ontstaat. Veel bedrijven zullen serieus moeten gaan herstructureren of ze belanden op het strafbankje van de bank: de afdeling Bijzonder Beheer. Dat wil je voorkomen en daarom is het raadzaam nu al actie te ondernemen. Kijk verder vooruit met een cashflow prognose over een langere periode. Laat je niet misleiden door de ogenschijnlijke mooie cijfers van nu; huur een goede financial in om te bepalen hoe je er werkelijk voor staat. Misschien is je bedrijf echt gezond en beschik je over voldoende buffer om bij ontij te overleven. Misschien moet je op zoek naar een nieuw businessmodel of leningen herfinancieren nu dat nog kan.

CFO netwerk helpt bedrijven om goed beslagen ten ijs te komen als de gevreesde afrekening plaatsvindt. Met een transformatie of een turn-around. Liefst dat eerste, want dan ben je nog op tijd. Bij een turn-around is de nood acuut. Bedrijven kampen met hoge schulden en they will come back to haunt you. Natuurlijk is de overheid niet van plan om de economie onderuit te trekken. Je hoort minister Koolmees ook al opties overwegen: gaan we straks strikt belasting innen of gaan we voor langdurige betalingsregelingen? Het valt volgens hem zelfs niet uit te sluiten dat er een gedeeltelijke kwijtschelding komt. Maar dat is voorlopig nog speculatie. Nogmaals: bereid je voor op het ergste, dan kan het alleen maar meevallen. Liever geld te veel in kas dan te weinig.

Frank Kleijer

Frank Kleijer

Partner

Een slechte cashpositie doet je de das om

Het onheil dat op ons afkomt is een neerwaartse spiraal waarin het ene bedrijf het andere meesleept. Heb jij genoeg vet op de botten voor het geval klanten later of helemaal niet meer betalen? Bedrijven gaan niet failliet door een gebrek aan solvabiliteit, maar door een gebrek aan liquiditeit. Een bedrijf met nul eigen vermogen, volledig extern gefinancierd, en met een goede cashflow kan gezonder zijn dan een bedrijf met 80 of zelfs 100 procent eigen vermogen maar negatieve resultaten. Dan kun je in de problemen komen doordat je de rekeningen niet meer kunt betalen. Een slechte cashpositie doet je de das om: oplopende crediteurenposten leiden tot leveringsproblemen en voor je het weet beland je in een vicieuze cirkel.

Realiseer je dat zo’n serieus liquiditeitsprobleem heel snel kan ontstaan en bereid je er nu op voor. Dat kan bijvoorbeeld door kortetermijnschulden te herfinancieren. Ook mogelijk is een WHOA-traject, maar dan ben je eigenlijk al te laat: de nood is zo hoog dat je je schulden in overleg met de schuldeisers moet herstructureren. Laat het zover niet komen, maar klop nu bij CFO netwerk aan, immers: regeren is vooruitzien. Dan valt herfinanciering nog te regelen, wat nagenoeg onmogelijk wordt als het water je aan de lippen staat. Ter illustratie: de vier grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen samen hebben hun cashpositie verhoogd van 13 miljard dollar in 2019 naar 31,5 miljard in 2020, omdat zij de crash zien aankomen en met dat geld in kas de klap willen opvangen.

Pak de regie en huur advies in

Zo’n zelfde vooruitziende blik kan je redding zijn. Laat je geen zand in de ogen strooien door de schijnbaar florissante situatie waarin je bedrijf momenteel verkeert. Op een dag stoppen overheidsmaatregelen als de NOW, op een dag staat de Belastingdienst op de stoep, op een dag vordert de bank geld terug. En ineens beginnen ook nog je klanten de betalingstermijn op te rekken. Als je dan nog wat moet regelen sta je onder immense druk en dat is bepaald niet ideaal om eruit te komen. Daarom is het zaak om nú de regie te pakken, nú goed advies in te huren om die crash voor te zijn. De schuur vullen met graan, in dit geval cash, voordat de winter eraan komt. Het enige risico dat je dan loopt is dat je cash overhoudt als het straks meevalt, maar dat is altijd beter dan het mogelijke alternatief: je bedrijf verliezen.