085-4833503 [email protected]

Hoe zorgt u ervoor dat u de juiste mensen aan boord krijgt die bereid zijn samen met u de weg van groei in te slaan?

De aanpak van Verne Harnish kenmerkt zich door een zekere mate van ‘blauwe’ benadering, waarin systemen en praktische instrumenten een belangrijke rol spelen. Wilt u werkelijk de gewenste groei bereiken is het van belang de juiste mensen met gepaste toegevoegde waarde aan u te binden. Dat lijkt in de huidige markt niet eenvoudig, maar wel een belangrijke voorwaarde voor uw succes.

Verne Harnish is een expert op het gebied van strategische groei en schreef het boek ‘Scaling up’. In dit boek geeft hij handvatten om een onderneming jaarlijks te laten groeien, hoe een organisatie ingericht moet worden voor een duurzame en constante groei, hoe je een helder strategisch en operationeel plan schrijft voor de medewerkers en hoe je meer uit jezelf en je team haalt. Hij maakt daarbij o.a. gebruik van de drie basisprincipes voor succesvol management, afkomstig uit de biografie van oliemagnaat John D. Rockefeller, ooit de rijkste zakenman in de VS, die Harnish uitwerkte tot een managementtool voor snelgroeiende bedrijven.

De drie principes van Rockefeller zijn:

  • Prioriteiten: Zijn de prioriteiten helder voor de korte en lange termijn?
    Heeft iedereen zijn eigen prioriteiten daarop afgestemd?
  • Informatie: Is er genoeg informatie om de wensen van klanten te peilen?
    Werkt iedereen met en volgens die informatie?
  • Ritme: Is er regelmatig overleg om de koers en de verantwoordelijkheden scherp te houden?

De Rockefeller-strategie’ biedt het gereedschap om de juiste strategische beslissingen te nemen en deze vervolgens ook uit te voeren en te checken of er ook gedaan wordt wat gedaan moet worden.
Rob van de Ven, CFO netwerk, heeft onlangs een blog geschreven over de eerste stap naar succes. Die eerste stap begint met de mensen die het moeten doen.

Het begint met de mensen die het moeten doen.

Waarbij een belangrijke vraag bij de start is; “Zijn de agenda’s van alle stakeholders afgestemd op dezelfde ambities en hetzelfde doel?”

Wanneer je als DGA de bedrijfsagenda invult met het realiseren van groei is het van belang om eens kritisch naar de organisatie en naar de mensen, die gaan bijdragen aan de groei, te kijken. Hebben mensen plezier in hun werk, hebben zij plezier in hun functie en ontlenen zij plezier aan de route die gekozen is om groei te realiseren? Plezier is noodzakelijk om met de juiste energie op weg te gaan en deze te kunnen blijven volgen. Een cabaretier die geen plezier heeft in zijn werk, trekt geen volle zalen. Geen sportman die geen plezier aan zijn sport beleefd, wint prijzen. De sporters die komende maand Olympische medailles winnen, hebben vier jaren lang met plezier afgezien om te kunnen groeien in hun prestaties.

Geweldige mensen

Kijk eens als DGA goed om je heen. Als leider van je bedrijf heb je geweldige mensen om je heen nodig om groei te realiseren. Zou je de mensen die nu met je mee gaan allen opnieuw aannemen op de functie die zij uitvoeren? Mensen waarvan je van mening bent dat zij niet of onvoldoende in staat zullen zijn een effectieve bijdrage te kunnen leveren, kunnen zorgen voor de nodige ballast. Om de gewenste groei te realiseren is het niet handig ballast mee te nemen. Maar kijk ook eens kritisch naar jezelf. Denk je dat er iemand is die jou in deze situatie met deze ambities zou aanstellen als de DGA voor het realiseren van deze ambitie? Kijk als DGA ook kritisch naar waar je goed in bent en plezier aan beleeft, het kan goed zijn dat de uitkomst is dat je meer nodig hebt dan dat je nu in huis hebt.

Wanneer je deze drie vragen volmondig met ja kunt beantwoorden, heb je een eerste belangrijke voorwaarde ingevuld om samen op weg te gaan. Dat wil nog niet zeggen dat succes verzekerd is.

De juiste mensen in de bus

Een andere belangrijk aspect zijn de skills die nodig zijn om de gewenste groei vorm en inhoud te geven. Hierbij staat de klantvraag centraal. De samenstelling van het team moet worden afgestemd op de vragen en behoeften van klanten en opdrachtgevers. Een goede timmerman kan prachtige dingen bouwen, maar als je klanten vragen om een ICT applicatie te bouwen, heb je toch andere skills nodig.

Stem je team af op datgeen wat nodig is om de klantvragen om te zetten in je de groei die je wilt realiseren. In de woorden van Jim Collins, auteur van “Good to Great”, zorg dat je de juiste mensen in de bus hebt.

Een groeiproces is een veranderingsproces. Dat vraagt om focus en om flexibiliteit. Zorg ervoor dat iedereen dat gene doet en blijft doen waar hij of zij goed in is en voldoende plezier uit haalt. Dat geldt ook voor jou als DGA zelf. Het is niet ondenkbaar dat je als DGA je vastbijt in de door jou zelf bedachte rol in het gehele proces. Daarbij kan het voorkomen dat je jezelf en de voortgang van het proces gedurende de route in de weg gaat staan. Jouw toegevoegde waarde aan het bedrijf is specifiek en kent beperkingen en het kan goed zijn dat op de weg naar groei er situaties zich voordoen waarin andere vaardigheden gevraagd worden dan hetgeen jij als DGA meebrengt. Natuurlijk kun je dat vanuit de macht die je hebt negeren en naast je neer leggen, maar weet dat juist die besluiten als eerste ten koste gaan van het plezier van alle betrokkenen, met alle bijbehorende afbreukrisico’s.

Het is altijd goed een plan te hebben

Het pad dat Verne Harnish voor de groeiformule uitstippelt is opgedeeld in vier fasen, Mensen, strategie, Uitvoering en Cash. De aanpak van de groeiformule van Verne Harnish kenmerkt zich door eenvoud en logica. Zorg dat in iedere fase de belangrijkste aspecten op 1 A4-tje zijn uitgewerkt. Deze geven je snel overzicht over de te nemen stappen en de te stellen prioriteiten op korte termijn. De dagelijkse agenda dient gevuld te worden met concrete taken die ten doel van de groei staan. En dat voor alle betrokkenen. Dat vraagt focus en aandacht van en voor mensen en om passend leiderschap.

Leiderschap

Leiderschap in een proces van groei vraagt om de bereidheid en de flexibiliteit te groeien in veranderende omstandigheden in veranderende rollen. In voorkomende situaties kan het noodzakelijk zijn te schuiven met rollen en verantwoordelijkheden. In veel bedrijven is men dat niet gewend en kan dat leiden tot ongemakkelijke situaties, wat men vaak liever uit de weg gaat. Met het doel van groei voor ogen kan het niet anders dan dat dit met betrokkenen op een goede wijze wordt besproken. De hang naar gewoonte, vanzelfsprekendheid en comfort mag het in deze niet winnen van de wens de ambities te realiseren. Hierbij kan het ook nodig zijn de rol en de verantwoordelijkheden van de DGA ter discussie te stellen. De praktijk laat zien dat bedrijven die daadwerkelijk de groei realiseren, een passende invulling geven aan effectief leiderschap.

Team effectiviteit

Het kan goed zijn dat je niet op ieder moment iedere noodzakelijke expertise in huis hebt om te excelleren. Waarschijnlijk heb je ook niet alle noodzakelijke expertise gedurende het gehele traject continu nodig. Zorg er wel voor dat de benodigde expertise altijd beschikbaar is op die momenten dat je die nodig hebt. Er is niets ergers dan dat processen in groei vertraagd worden door de verkeerde zuinigheid en of door gebrek aan bereidheid buiten de eigen kaders te schakelen. Stel je team samen met alle expertise en flexibiliteit die nodig is om de gewenste groei te realiseren. Dat kan een team zijn met een vaste kern van expertise die in iedere stap en fase noodzakelijk is, aangevuld met een flexibele schil die op gepaste momenten ingeschakeld wordt. Zorg ervoor dat dit team gefaciliteerd wordt om continu te kunnen en te willen excelleren. Dat vraagt om het investeren in aandacht voor alle individuele teamleden. Plan de tijd die daarvoor nodig is en je zult zien dat het team meegroeit met de ambities.

De volgende stap

De volgende fase in de groeiformule van Verne Harnish heeft betrekking op de strategie. Kies een strategie waarmee je in jouw markt en bedrijfstak kunt domineren, waarmee je afstand creëert tussen jouw bedrijf en mogelijke concurrenten. Harnish gebruikt daarbij een mooie metafoor. Zorg dat je in plaats van dammen met dezelfde stukken een zelfde kant op, gaat schaken. Daarbij wordt je gedwongen na te denken over je volgende strategische zetten om de markt voor te blijven.

Gerke van Zalk is partner bij CPO netwerk. CPO netwerk is een no-nonsense organisatie die van people management een vak heeft gemaakt. Niet de voorwaardelijke kant, maar de inzet van mensen staat centraal. Onze klanten zijn MKB bedrijven die succesrijk willen veranderen, die willen ervaren dat een andere aandacht voor de inzet van mensen hun bedrijf in een hogere versnelling brengt.

Authors