Partner

Rob Koppen

T 06-83575415

“Voor mij draait het steeds om inzicht, duidelijkheid, communicatie, executie en mensen.”

Er is altijd genoeg te doen om cijfers meer inzichtelijk te maken, processen te implementeren of te verbeteren, een betere /bredere digitale ondersteuning te realiseren, omzet en rendementen te verhogen en dan nog de talloze onderwerpen vanuit regelgeving, fiscaliteit, risicomanagement en stakeholders.

Ik help ondernemers met het inzicht krijgen in waar het op dat moment echt over gaat binnen de eindeloze lijst van zaken die ook moeten.

Duidelijkheid te krijgen over de doelstellingen, de te volgen richting en bijbehorende oplossingen.

Door echt te communiceren draagvlak te verkrijgen en besluitvorming te organiseren.

De acties te benoemen en te beleggen waardoor het ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Dat gaat in mijn ervaring alleen maar goed als de collega’s/medewerkers binnen de onderneming betrokken zijn, weten wat de bedoeling is, waarom het gedaan moet worden en zij het vertrouwen en de ruimte krijgen om het te doen.

Uiteindelijk ligt de kwaliteit van de realisatie van de oplossing altijd in mensen en hoe ze met elkaar omgaan, respecteren, waarderen en vertrouwen en hoe het leiderschap dat vormgeeft.

Ik ontleen mijn energie en plezier aan het boeken van resultaten in een organisatie en tegelijkertijd te werken aan leiderschap en gedrag van mensen zodat zij zelf tot nog betere resultaten komen.