Metics:

een interview met Jeffrey Janssen

Een organisatie moet je op 5 KPI’s kunnen aansturen, anders wordt het onnodig complex.  

Een interview vanuit Metics met Jeffrey Janssen, oprichter van CFO Netwerk.

Onlangs interviewden we Jeffrey Janssen, oprichter van CFO Netwerk en tevens enthousiaste gebruiker van Metics. We gingen met hem in gesprek over zijn achtergrond, zijn rol als CFO en de cruciale rol die Metics speelt bij het ondersteunen van zijn werk.

Jeffrey, kun je ons vertellen wie je bent en wat je achtergrond is? Hoe zag je carrièrepad eruit voordat je het CFO-netwerk oprichtte?

Ik ben Jeffrey Janssen, 56 jaar en werk zo’n 38 jaar in de finance. Ik begon mijn carrière in accountancy, maar dat was maar een korte periode van drie jaar. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven omdat ik het leuker vond om zelf met cijfers aan de slag te gaan in plaats van die van andere organisaties te controleren en te valideren.

Ik probeer klanten te helpen door hun behoeften en pijnpunten vast te stellen en hen vanuit mijn adviesrol hierbij te ondersteunen. Dit deed ik eerst in loondienst en later besloot ik als zelfstandige verder te gaan. Ik geloof dat het samenbrengen en delen van kennis en connecties bijdraagt aan een groter goed. In 2014 heb ik daarom CFO Netwerk opgericht. Dit netwerk is een samenwerkingsverband van zelfstandige interim-CFO’s die samenwerken zodat zij op hun beurt meer waarde kunnen bieden aan hun klanten.

Hoe geef je invulling aan je rol als CFO?

Als CFO heb je meerdere taken. Allereerst is het belangrijk om vanuit de organisatie te kijken naar de verschillende processen en te onderzoeken waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast is het de taak van de CFO om naar de buitenwereld te kijken en zich af te vragen waar kansen en bedreigingen liggen voor de organisatie en hoe hiermee omgegaan moet worden.

De CFO is als het ware de bewaarder van de schatkist. Zo is de CFO verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de financiële middelen. Het is van groot belang dat er voldoende cash en liquide middelen aanwezig zijn om de organisatie draaiende te houden, aangezien cash de brandstof is voor alle activiteiten binnen een organisatie. Daarnaast baseert de CFO zijn of haar acties altijd op feiten en cijfers en laat hij zich niet leiden door meningen.

Kan je wat meer vertellen over de manier waarop je samen met de CEO een bedrijf bestuurt, hoe verloopt deze samenwerking?

Een vergelijkbare rolverdeling zie je bij het rally rijden. Daar zit de CEO achter het stuur en fungeert de CFO als navigator. De CFO navigeert de organisatie door de bochten en geeft aan wanneer het tijd is om af te remmen of juist het gaspedaal in te trappen. Deze twee personen vertrouwen blindelings op elkaar, waarbij de CEO zonder twijfel de instructies van de CFO opvolgt. Dit vertrouwen is essentieel voor het succes van het duo.

Waar heeft een CEO behoefte aan om het juiste inzicht te verkrijgen?

Het draait allemaal om het identificeren van kansen en bedreigingen. Om dit te kunnen doen, is het van belang om de markt en de ontwikkelingen daarop zo goed en zo kwaad mogelijk te kunnen voorspellen. Deze voorspellingen probeer je te vertalen in scenario’s.

Een goed voorbeeld hiervan is de situatie die ontstond bij het begin van de corona-pandemie, toen niemand wist waar we naartoe gingen. Op dat moment zijn we begonnen met het doorrekenen van verschillende scenario’s, zodat we wisten welke acties we moesten ondernemen als een bepaald scenario zich zou voordoen.

Het is niet het grootste bedrijf dat overleeft, maar het bedrijf dat het meest flexibel en wendbaar is en kan inspelen op de veranderingen in de markt. Het is dus essentieel om altijd voorbereid te zijn en een aantal scenario’s op de plank te hebben liggen, zodat er snel kan worden geschakeld wanneer dat nodig is. Dit geldt niet alleen in slechte tijden, maar ook in goede tijden.

Je gaf aan dat een bedrijf op basis van 5 KPI’s moet kunnen worden bestuurd, omdat het vaak overbodig complex wordt gemaakt. Kun je ons hier iets meer over vertellen?

Van nature hebben mensen de neiging om zaken die eenvoudig zijn veel te complex te maken, maar een organisatie die te complex is gemaakt kan niet goed worden bestuurd.

Het doel is om zaken terug te brengen naar de essentie en deze te vertalen naar maximaal vijf KPI’s. Deze KPI’s zijn eigenlijk knoppen waaraan je kunt draaien.

Door deze knoppen boven of onder een bepaald niveau te houden, weet je of je winst of verlies maakt. Zo wordt de complexiteit uit de organisatie gehaald en kan dit ook worden uitgelegd aan mensen zonder financiële achtergrond.

Hoe speelt Metics een rol om bedrijfsprocessen minder complex en eenvoudiger te maken?

Er zijn meerdere aspecten die maken dat ik een hele grote voorstander van Metics ben:

  • Het platform biedt een gestroomlijnd business model dat efficiënt werken mogelijk maakt. Met slechts één druk op de knop krijg ik inzicht in de belangrijkste business drivers vanuit mijn financiële cijfers. Dit vermindert de complexiteit en helpt me om weloverwogen beslissingen te nemen
  • Alles in Metics is voorgeprogrammeerd, waardoor de kans op fouten in formules wordt geminimaliseerd. Dit in tegenstelling tot Excel, waarbij de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het model afhankelijk is van de Excel-vaardigheden van de maker.
  • Met Metics kan je snel en foutloos scenario’s doorrekenen, wat veel sneller gaat dan in Excel. Een externe partij heeft hier 2 dagen de tijd voor nodig, met Metics heb je dit echter al binnen een uur voor elkaar.
  • Dankzij Metics kan ik beter communiceren met mijn omgeving en stakeholders. Ik kan als het ware aan tafel zitten met het directieteam en met één druk op de knop een parameter aanpassen en direct laten zien wat de consequenties daarvan zijn. Dit zorgt voor een interactief gesprek met mijn stakeholders, wat niet mogelijk is met Excel. Bij gebruik van Excel zou de vraagsteller het scenario opnieuw moeten doorrekenen en binnen een dag hierop terug moeten komen.

“Na de eerste demo door Jeroen, zei ik tegen hem: Het is precies waar ik al jaren naar op zoek was. Het zou een essentieel onderdeel moeten zijn van de persoonlijke uitrusting van elke CFO.”

Hoe onderscheidt Metics zich van andere tools op de markt?

Metics is het antwoord op de zoektocht van vele CFO’s naar een dergelijk platform. Hoewel er wel andere tools zijn die vergelijkbare functionaliteiten bieden, hebben deze vaak een veel hoger prijskaartje, waardoor Metics de beste keuze is voor CFO’s die op zoek zijn naar een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Daarnaast excelleert Metics als communicatietool tussen financiële en niet-financiële mensen, waarbij het in één oogopslag een duidelijk overzicht geeft.

Hoe zet je Metics in voor je eigen klanten?

Metics stelt ons in staat om in één vergadering verschillende scenario’s door te rekenen voor de business case van Nedato, in plaats van de huidige wachttijd van twee werkdagen voor de externe consultant. Bovendien werkt deze consultant op uurbasis, wat betekent dat er een hogere prijskaartje aan hangt. Met Metics kunnen we sneller en tegen een betere prijs-kwaliteitverhouding werken op het gebied van financiële scenario-analyse.

“Ik zou me voor nemen om Metics aan al mijn klanten aan te bieden als een essentieel hulpmiddel voor scenario-analyse en financiële planning.“

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee CFO’s vandaag de dag te maken hebben en hoe kan Metics daarbij helpen?

Aangezien de wereld steeds complexer wordt, moeten we hogere eisen stellen aan de kwaliteit en snelheid van scenarioplanning. Metics kan hierbij helpen, in plaats van beperkt te zijn tot 3-5 scenario’s, kunnen er met Metics 20 scenario’s in hetzelfde tijdsbestek worden doorgerekend, wat leidt tot betere besluitvorming.

Jeffrey Janssen

Jeffrey Janssen

Partner CFO netwerk

Roep de hulp in van CFO netwerk

We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar wel beïnvloeden door de besluiten die we vandaag wel of niet nemen. Als externe en onafhankelijke deskundige kan de interim-CFO een belangrijke rol spelen in het opzetten van een goede governancestructuur om de continuïteit van een gezond familiebedrijf te waarborgen. Wacht dus niet tot het te laat is, maar neem vandaag nog contact op met CFO netwerk voor meer informatie.