Meten is weten:

Inzicht is cruciaal om een onderneming aan te sturen

Meten is Weten – inzicht is cruciaal om een onderneming aan te sturen 

Ik ben zelf in de accountancy gestart bij KPMG; een perfecte leerschool die voor mijn carrière een hele belangrijke basis is geweest; ik ben mijn leermeesters van destijds daar nog steeds dankbaar voor. Als je echter op enig moment de overstap naar het bedrijfsleven maakt, merk je hoe makkelijk een externe accountant het eigenlijk heeft. Hij of zij constateert achteraf en geeft advies om iets te doen. De uitvoering van die adviezen en het oplossen en onderzoeken van de constateringen is een heel ander verhaal.

De titel van dit artikel is duidelijk en iedere ondernemer kent deze kreet. Periodieke cijfers zijn cruciaal om te weten waar je staat met je onderneming. De meeste ondernemers zijn gewend om naar de Winst- en Verliesrekening te kijken; de balans is echter ook cruciaal.

Belang van de balans

Om bij dat laatste te beginnen, wil ik graag uitleggen waar ik tegen aan ben gelopen bij mijn eerste niet-accountancy werkgever. Het desbetreffende bedrijf werkte internationaal in de transport en logistiek en had meerdere (buitenlandse) vestigingen. Tussen die vestigingen vond onderlinge dienstverlening plaats; de administratie werd zowel centraal als decentraal gevoerd. Onderlinge dienstverlening is de basis voor foutkansen. De mensen die er al zaten voordat ik binnen kwam hadden de kwartaalcijfers opgemaakt en er stond een mooi positief resultaat over het gehele bedrijf.

Ik miste de balans en daar ben ik zelf mee aan de slag gegaan. Wat mij al vrij snel opviel, was dat de onderlinge rekening courant verhoudingen niet op elkaar aansloten. Het ene bedrijf A had een hoge vordering op een ander bedrijf B, dat andere bedrijf B had een veel lagere schuld aan bedrijf A in de boeken staan.

Wat was er gebeurd: de factuur voor de onderlinge dienstverlening was op de eerste dag van het nieuwe kwartaal door bedrijf A opgemaakt; bedrijf B had niet goed naar de factuur gekeken en op basis van de factuurdatum in het volgende kwartaal geboekt. Na het rechtzetten van deze factuur, moest bedrijf B nog een forse kostenpost boeken, waardoor het hele mooie resultaat ineens verdampte en weg was. Het resultaat; Iedereen teleurgesteld en iedereen onrustig. De vraag speelde waarom het resultaat zo laag lag? Gelukkig nog net positief.

 

De analyse

De analyse van het resultaat is zeker zo belangrijk. De volgende stap was om de winst- en verliesrekening verder op te splitsen naar kernactiviteiten (per transportafdeling en logistiek). Dat gaf al veel meer inzicht, waarbij de kostentoerekening van overhead een lastige was, maar daar is altijd wel op basis van logisch nadenken een goede verdeelsleutel voor te vinden.

Op basis van die inzichten hadden we de smaak te pakken en zijn we gaan kijken hoe we nog meer inzicht konden krijgen; die stap was ook niet zo moeilijk: een transportbedrijf rijdt met vrachtwagens die gelukkig veel kilometers draaien. Zo hebben we de hele winst- en verliesrekening uitgedrukt in opbrengsten en kosten per kilometer. Dat was een openbaring voor iedere afdeling. Sales snapte de opbrengst per kilometer niet, immers in de offertes werd met een hogere opbrengst per kilometer gerekend. Ook zaten er grote verschillen in de kosten per afdeling. Met dit inzicht zijn we aan aantal projectteams gestart die verder onderzoek gingen doen.

De resultaten van die diepere analyses gaven inzichten die er toe deden en resulteerde in een betere bedrijfsvoering. Betere offerets door rekening te houden met meer lege kilometers; zoals lagere brandstofkosten door gerichter en goedkoper tanken, minder schade door betere instructies en zorgvuldiger laden. Mooi was om te horen dat kosten per kilometer echt begonnen te leven. Wat is nou een besparing van 1 cent per kilometer. Bijna niks, maar als je er 80 miljoen per jaar draait, heb je het wel over €800.000,-. Kengetallen formuleren is noodzakelijk om trends te constateren en om te zien wat er in het operationele proces gebeurt.

Implementeren in een huidige opdracht

Bij mijn huidige opdracht zijn we dat ook aan het implementeren. We werken daar met een opslag op de inkoop. Die opslag bestaat uit een aantal componenten. Die componenten moeten de dekking zijn voor de kosten van de toegevoegde waarde die we bieden. We zijn nu de hele administratie aan het ontrafelen en aan het toerekenen naar de verschillende componenten. Dat geeft inzicht om te weten aan welke knoppen je moet draaien om de marge te verbeteren, zodat je weet of de dekking hoog genoeg is om de kosten te dekken.

Frank van Antwerpen

Frank van Antwerpen

Partner CFO netwerk

Roep de hulp in van CFO netwerk

We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar wel beïnvloeden door de besluiten die we vandaag wel of niet nemen. Als externe en onafhankelijke deskundige kan de interim-CFO een belangrijke rol spelen in het opzetten van een goede governancestructuur om de continuïteit van een gezond familiebedrijf te waarborgen. Wacht dus niet tot het te laat is, maar neem vandaag nog contact op met CFO netwerk voor meer informatie.