In 4 stappen naar een succesvol herstel

CFO netwerk heeft een trackrecord herstructureringsopdrachten uitgevoerd.

Voordat een onderneming een reorganisatie, noodzakelijke herfinanciering of herstructurering doormaakt is er vrijwel altijd sprake geweest van een langere periode van strategisch, operationeel en financieel verval en had er eerder op ingespeeld kunnen worden wanneer er gekeken werd naar early warnings.

Early Warnings extern: 

  • Politiek
  • Economisch
  • Technologie
  • Demografisch

Early warnings intern:

  • Financieel
  • Operationeel
  • HR
  • Algemeen

Samenhang interne en externe oorzaken

Vaak is er samenhang tussen interne en externe oorzaken van financiële problemen en zijn er altijd 5 tot 7 oorzaken die tegelijkertijd optreden, die leiden tot de negatieve spiraal van de onderneming.

Levenscyclus van een onderneming

Hieronder wordt een levenscyclus van een onderneming weergegeven. Wanneer je tijdig aandacht besteed aan de early warnings en daar acties op onderneemt, kan een turnarnound voorkomen worden en kan de organisatie transformeren door ontwikkeling & groei. Het CFO netwerk kan ondersteunen bij het interpreteren van de early warnings en op basis daarvan helpen bij het opstellen van een transformatie plan.

Wanneer je toch in een turnaround bent beland is het verstandig om een externe turnaround manager in te schakelen. CFO netwerk is een onafhankelijke partij en onderscheidt zich hiermee van anderen, zij maken niet alleen samen met de ondernemer een turnaround plan, maar helpen ook bij de executie, zij monitoren de realisatie en doen voorstellen tot bijsturing. CFO netwerk werkt samen met de ondernemer met het tot stand komen van de turnaround en focussen op financieel inzicht, waardoor de ondernemer weer met plezier kan ondernemen!

De WHOA: een nieuw herstructureringsinstrument

 

Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht gegaan.

Het herstelplan is een integraal onderdeel van het WHOA traject, zoals te zien in onderstaand stappenplan. Hier wordt gekeken of het haalbaar is om met het bedrijf een transformatie tot stand te komen, zodat het bedrij na schuldsanering verder kan draaien.

Het akkoord zal in het plan verwerkt worden als levensvatbaar na akkoord.

CFO netwerk is van mening dat je het WHOA traject als pressie middel naar je schuldeisers moet gebruiken; het is efficiënter om zonder tussenkomst van de rechter tot een akkoord te komen, maar er moet wel op geanticipeerd worden dat het uiteindelijk toch nodig is. Door er buiten de rechter om uit te komen wordt er kostbare tijd bespaard, die beter ingezet kan worden verder te gaan met het effectueren van het gemaakte herstelplan.

Jeffrey Janssen

Jeffrey Janssen

Oprichter en partner

Frank van Antwerpen

Frank van Antwerpen

Partner