Alles draait om vertrouwen:

in je mensen, je cijfers en systemen

Elk bedrijf maakt hoogte- en dieptepunten mee. Dat laatste komt in coronatijd helaas veel voor. Wat is wijsheid? Raak niet in paniek, bekijk goed hoe je bedrijf ervoor staat en schakel waar nodig hulptroepen in.

De meeste bedrijven waar ik als interimmer aan de slag ga, opereren in een traditionele markt. Dat wil zeker niet zeggen dat er voor hen niets verandert door de coronacrisis, maar het betekent evenmin dat de strategie overboord moet. De vraag blijft wat je klanten nu en de komende jaren willen. En welke plek jouw onderneming heeft in de markt. Een markt die nu sneller verandert dan ooit, zodat flexibiliteit van het grootste belang is. Twee zaken die je nodig hebt om slagvaardig te reageren, zijn zelfvertrouwen en vertrouwen in je mensen, je cijfers en systemen.

Mijn ervaring is dat ondernemers te snel dit vertrouwen verliezen en zich laten meeslepen door de actuele trends in de markt. Is mijn concurrent disruptief bezig? Is de onderneming wel snel genoeg te upscalen? Heb ik digitalisering voldoende omarmd? Zeker, deze trends kunnen impact hebben op je bedrijf, maar je moet er niet door van de leg raken. Wissel niet elke dag van prioriteit en houd het behapbaar voor je mensen. Ik zie te vaak dat ondernemers menen het wiel opnieuw te moeten uitvinden, terwijl dit allang is gedaan. Daarnaast constateer ik bij interimklussen dat sommige ondernemers door de veelheid aan activiteiten slecht zicht hebben op hun cijfers en evenmin weten of een activiteit eigenlijk wel geld oplevert of niet. Als je dat niet weet, kun je ook niet goed weten hoe je bedrijf ervoor staat en waar je eventueel moet ingrijpen.

Prioriteiten: is het belangrijk en urgent?

Volgens Van Dale zijn prioriteiten zaken die voorrang krijgen of horen te krijgen. Met name dat laatste is van belang. Prioriteiten stel je op basis van twee afwegingen: is het belangrijk en is het urgent? Maak keuzes en handel ernaar. Vergelijk het met de brandweer: als vijf boerderijen in brand staan en je hebt maar drie brandweerauto’s, dan moet je kiezen welke boerderijen je redt en welke je laat afbranden. De eerste reactie is dan: dat kan niet, we moeten ze allemaal redden. Ik geef je op een briefje dat ze dan juist alle vijf verloren gaan. Het gaat om de mindset. Bepaal wat eerst moet, wat parallel kan en wat van later zorg is. Hierbij kan de blik van iemand van buiten helpen. Een partner uit het CFO netwerk biedt dan uitkomst, omdat hij of zij met een onbevangen, eerlijke en deskundige blik naar het bedrijf kijkt en helpt om de juiste prioriteiten te stellen.

Vertrouwen: een stevig fundament

Als je de prioriteiten hebt vastgesteld, hou je er dan aan vast en communiceer ze duidelijk en voortdurend. Neem je mensen hierin mee. Laat merken dat je vertrouwen in hen hebt. Geef complimenten, zeker als ze een stap extra zetten. Wanneer iemand ’s avonds nog even voor jou de stand van zaken in kaart brengt, moet je de volgende ochtend niet zeggen: ‘Ja leuk, maar dit en dat ontbreekt eraan.’ Dat werkt demotiverend, die medewerker toont echt niet nog een keer ’s avonds eigen initiatief. Het is een open deur, maar toch vergeten we het vaak: geef je mensen vertrouwen, daar krijg je rust en inzet voor terug.

Ik zie ook regelmatig dat de systemen waarover een bedrijf beschikt maar voor een klein deel gebruikt worden. Ook hier ontbreekt het aan vertrouwen, maar dan in het systeem. Een voorbeeld vormen de ‘eigen lijstjes’ die mensen bijhouden omdat de ERP-software niet lijkt te leveren wat ervan wordt gevraagd. Da’s zonde van de tijd, vooral omdat informatie zo moeilijk te delen is. Het is belangrijk dat een systeem die informatie levert waarvan we hadden besloten dat die cruciaal is voor de prioriteiten die we hebben gesteld. Er bestaan veel tools om informatie eenvoudig uit je ERP-systeem te halen, wat het vertrouwen erin vergroot. Moet je die kennis zelf opbouwen? Ik denk van niet. Het werkt beter en sneller om deze van buiten te halen en je het benodigde gereedschap te laten aanleveren. Ook hiermee kunnen we als CFO netwerk helpen.

Tot slot het vertrouwen in de uitkomsten: geloof in je cijfers, in staat zijn die te vertrouwen. Het kan gebeuren dat je het idee hebt dat er iets niet klopt. Je intuïtie zegt dat de zaken er anders voor staan dan de cijfers doen geloven. Blijf met zo’n gevoel niet rondlopen, maar deel het met een sparringpartner. Zoek samen de verschillen, los ze op en herstel het vertrouwen in je eigen cijfers. Alleen dan kun je ze delen met anderen, zoals je medewerkers en je bank, die op hun beurt weer meer vertrouwen in jou als ondernemer krijgen.

Begrijp me niet verkeerd: dit alles is niet eenvoudig, maar het is wel te doen. Met de juiste prioriteiten en vertrouwen in je mensen, systemen en cijfers kom ook jij deze crisis door.